Important Information if you have been charged for a medication prescription

Have you been to an English hospital and been charged for your prescription?

If you live in Wales and have had a prescription for medication at an English hospital, you can be reimbursed for this. All you need to do is obtain a receipt from the dispensing chemist/hospital and submit with a covering letter asking for reimbursement to: Payments Department, Contractor Services, Cwmbran House, Mamhilad Park Estate, Mamhilad, Pontypool NP4 OXS.

If you have any queries, contact Medicines Management Department, Bronllys Hospital, Bronllys, Powys LD3 0LS

Phone 01874 712641
Email: info.medicinesmanagement.powys@wales.nhs.uk


Gwybodaeth Bwysig os codwyd tâl arnoch am bresgripsiwn moddion

Ydych chi wedi bod mewn ysbyty yn Lloegr ac wedi gorfod talu am eich presgripsiwn?

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac wedi bod â phresgripsiwn ar gyfer moddion mewn ysbyty yn Lloegr, gallwch gael eich ad-dalu am hyn. Y cyfan sydd angen ei wneud yw cael derbynneb oddi wrth y fferyllfa /yr ysbyty sy’n rhoi’r moddion a’i anfon, ynghyd â llythyr eglurhaol yn gofyn am ad-daliad i’r: Adran Daliadau, Gwasanaethau Contractwyr, Tŷ Cwmbrân, Stad Parc Mamhilad, Pontypŵl NP4 OXS.

Os oes gennych ymholiad i’w wneud, cysylltwch â’r Adran Rheoli Moddion /Medicines Management Department, Ysbyty Bronllys, Bronllys, Powys LD3 0LS

Fôn: 01874 712641
E-bost: info.medicinesmanagement.powys@wales.nhs.uk

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website